awaEKSTRA S 35 - ASFALTOWA MODYFIKOWANA PAPA TERMOZGRZEWALNA FIRMY
awaEkstra S 35 jest asfaltową modyfikowaną papą termozgrzewalną przeznaczoną do wykonywania wierzchniej warstwy pokryć dachowych w wielowarstwowych systemach uszczelnień na podłożach betonowych, metalowych lub z gładzi cementowej. Papę awaEkstra S 35 stosuje się przy realizacji pokryć dachowych nowych oraz na istniejących starych pokryciach papowych.

Warstwa górna papy awaEkstra S 35 wykonana jest z bitumów modyfikowanych elastomerami SBS. Zawartość tych związków chemicznych w bitumie zwiększa odporność materiału na działanie temperatur, zarówno wysokich, jak i niskich oraz opóźnia procesy starzenia. Górna warstwa bitumu zabezpieczona jest ogniotrwałą posypką mineralną.
Wkładkę nośną papy stanowi włóknina poliestrowa o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozrywanie.
Warstwa dolna papy awaEkstra S 35 jest wykonana z bitumów termozgrzewalnych, które zapewniają niskie koszty obróbki oraz optymalne zachowanie przy zgrzewaniu.

Dzięki właściwościom dolnej warstwy papy, awaEkstra S 35 doskonale łączy się zarówno ze starym pokryciem, z innymi papami zgrzewalnymi przy wykonywaniu pokryć wielowarstwowych, jak również z elementami metalowymi i betonowymi zagrun towanymi uprzednio preparatem bitumicznym (np. awaHydrol).
Papa awaEkstra S 35 odznacza się wysoką jakością i jest łatwa w obróbce. Jej cena, wobec wysokiej jakości, jest dla klienta korzystna.

Papę awaEkstra S 35 mocuje się do podłoża poprzez zgrzewanie palnikiem przy użyciu gazu propan-butan. Podczas klejenia powierzchnię arkusza papy podgrzewa się do roztopienia modyfikowanego asfaltowego impregnatu na spodniej stronie i dociska do podłoża.

Poszczególne arkusze łączy się ze sobą na zakład: poprzeczny (8 cm) lub podłużny (10 cm). Styki podłużne sąsiadujących ze sobą arkuszy należy, dla bezpieczeństwa i zapewnienia szczelności pokrycia, przesunąć względem siebie o co najmniej 50 cm.
Papa awaEkstra S 35 posiada aprobatę techniczną COBR oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa B.

DANE TECHNICZNE

Struktura przekroju od góry:
- posypka mineralna
- bitum modyfikowany elastomerami SBS
- wkładka nośna - włóknina poliestrowa ł 130 g/m2
- bitum oksydowany
- folia antyadhezyjna.
Parametry techniczne:
Siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek ł 600/400 N
Wydłużenie względne ł 40 %
Odporność na zginanie na zimno Ł -20oC
Odporność na wysokie temperatury ł 100oC