IZOLOWANIE TARASÓW
I BALKONÓW MATERIAŁAMI FIRMY

Wydawać mogłoby się, iż właściwe wybudowanie tarasu czy balkonu, chociażby dlatego, że są tak powszechne, jest czymś łatwym, nie nastręczającym kłopotów wykonawcom. Praktyka pokazuje, że jest inaczej. Zwłaszcza w wypadku tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi, które w istocie są swego rodzaju dachami, stopień komplikacji jest duży. Jeśli zatem mamy do czynienia z cieknącym tarasem lub balkonem długotrwale pozytywne efekty przynoszą naprawy polegające na usunięciu wszystkich starych warstw aż do konstrukcji i wykonanie wszystkich prac od początku - w sposób identyczny jak ma to miejsce w przypadku obiektów nowo wznoszonych. Należy więc wykonać warstwy spadkowe, ułożyć paroizolację, termoizolację i warstwy poślizgowe, przygotować jastrychy podkładowe, wreszcie - ułożyć hydroizolacje, przymocować wykładziny z płytek i wypełnić szczeliny.

Z technologii KERAKOLL można korzystać przy budowie tarasu lub balkonu już na etapie jastrychu podkładowego. Służą do tego produkty takie jak KERACEM - szybkowiążące spoiwo hydrauliczne do wymieszania z kruszywem i wodą lub KERACEM PRONTO - gotowa mieszanka do wymieszania z wodą, polecana szczególnie do małych powierzchni, gdzie problematycznym byłoby składowanie komponentów. Jastrychy te mogą być aplikowane jako zespojone lub pływające. Ich podstawową zaletą jest szybkość uzyskiwania parametrów użytkowych, pozwalająca na układanie płytek ceramicznych już po 24 godzinach w warunkach standardowych.

Jeżeli podłoże wymaga wyrównania proponujemy zastosowanie specjalnych zapraw: KERALEVEL do warstw od 1 do 10 mm lub szybkosprawnej KERALEVEL LR do warstw od 1 do 25 mm, umożliwiającej mocowanie okładzin już po 2 godzinach w warunkach standardowych.

Po przygotowaniu podłoża nadchodzi czas na uszczelnienie zabezpieczające przed niszczeniem substancji obiektu przez wodę w kolejnych latach eksploatacji. Najodpowiedniejszym materiałem jest dwuskładnikowa, elastyczna masa wodoszczelna IDROBUILD oraz towarzysząca jej taśma uszczelniająca IDROBUILD GIUNTOFLEX wklejana nad szczelinami konstrukcyjnymi, dylatacyjnymi itp. za pomocą kleju KERABUILD EPOADESIVO. Masę uszczelniającą można stosować praktycznie na wszystkich powszechnie spotykanych podłożach mineralnych. Jej elastyczność sprzyja zapewnieniu szczelności nawet przy powstawaniu rys wynikających z pracy konstrukcji. Dzięki mineralnej bazie produktu możliwe jest klejenie płytek bezpośrednio do uszczelnienia za pomocą klejów elastycznych.

Do mocowania niechłonnych płytek, jakimi są płytki mrozoodporne, proponujemy użycie klejów z rodziny H40. Skuteczny jest tutaj klej H40 Flex, elastyczny, o wysokich parametrach wytrzymałościowych, wodo- i mrozoodporny. Pamiętać należy o zapewnieniu całkowitego wypełnienia objętości pod płytkami przy klejeniu na powierzchniach zewnętrznych. W tym celu należy powlekać klejem zarówno podłoża jak i rewersy płytek.

Do spoinowania płytek na balkonach i tarasach polecamy zaprawę FUGABELLA 2-12, dostępną w szerokiej gamie 26 kolorów. Szczególne atuty tego wyrobu to wysokie parametry techniczne dostosowane do potrzeb nawet mocno eksploatowanych powierzchni i łatwa obróbka. Nie wolno zapomnieć także o wypełnieniu właściwie rozmieszczonych i zdymensjonowanych szczelin dylatacyjnych za pomocą elastycznych uszczelniaczy SIGIBUILD.
Pobieżny opis nie może wyczerpać tematu, dlatego w przypadku szczegółów rozwiązań najwłaściwsze są konsultacje z przedstawicielami techniczno-handlowymi firmy Kerakoll.