Sektor budownictwa mieszkaniowego – wyjątkowo dodatnie dynamiki

Opis sytuacji sektora budownictwa mieszkaniowego wymaga spojrzenia na dwa zasadnicze jego segmenty, ważne dla producentów, hurtowni oraz wykonawców, tj. budownictwo indywidualne i deweloperskie. Skoncentrujemy się na porównaniu zjawisk ...

Opis sytuacji sektora budownictwa mieszkaniowego wymaga spojrzenia na dwa zasadnicze jego segmenty, ważne dla producentów, hurtowni oraz wykonawców, tj. budownictwo indywidualne i deweloperskie.
Skoncentrujemy się na porównaniu zjawisk zachodzących w obu sektorach. Jednym z ważniejszych jest liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu 7 m-cy br. wskaźnik ten wyniósł odpowiednio – 59 tys. mieszkań w budownictwie indywidualnym oraz 63 tys. w deweloperskim (wykres 1). Daje to odpowiednią proporcję 48% i 52%. Oba te sektory odnotowały dodatnie dynamiki wzrostu w stosunku do 2016 r. O 19% wzrosło budownictwo indywidulane, natomiast deweloperskie aż o 28%.

Drugi, jeszcze ważniejszy dla interesariuszy parametr, to łączny metraż rozpoczętych mieszkań w obu segmentach (wykres 2) – przyjęliśmy, że średnia wielkość mieszkania deweloperskiego wynosi 60 mkw., zaś powierzchnia domu 130 mkw. Za 7 m-cy 2017 r. powierzchnia mkw. w rozpoczętym budownictwie wzrosła w obu sektorach o 20% (w stosunku do 2016 r.) i odpowiednio wyniosła: w indywidualnym 7,6 mln mkw. (wzrost o 16%) oraz w deweloperskim 3,8 mln mkw. (wzrost aż o 28%) – tabelka. I tu proporcje metrażu kształtują się tak: 67% budownictwa indywidualne i 33% deweloperskie.

Budownictwo indywidualne cechuje większa sezonowość – duże spadki w okresie zimowym.
Natomiast dodatnie dynamiki są optymistyczne dla obu segmentów i dla całej branży budowlanej. Jedyny poważny problem to narastający niedobór wykwalifikowanych pracowników. Występują też na rynku braki niektórych materiałów ściennych, izolacyjnych czy płyty OSB.

Poprzedni

Beton komórkowy – nowości H+H

Beton komórkowy – nowości H+H