Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie i montażu przewodów elektrycznych?

Właściwy wybór okablowania elektrycznego i jego odpowiednia instalacja są gwarancją bezpieczeństwa i komfortu użytkowania domu....

Właściwy wybór okablowania elektrycznego i jego odpowiednia instalacja są gwarancją bezpieczeństwa i komfortu użytkowania domu.

Energia elektryczna jest jednym z najważniejszych domowych mediów. Selekcja okablowania i dostosowanie przewodów do konkretnej instalacji powinno wynikać zarówno z warunków technicznych jak i ekonomicznych.

BEZPIECZNIE I EKONOMICZNIE  
Każdy inwestor szuka optymalnego rozwiązania. Wstępna wycena instalacji okablowania jest jednym z najważniejszych czynników, które zwykle bierze się pod uwagę. Stosowanie gotowych rozwiązań, np. kabli wprowadzonych fabrycznie w rurę karbowaną, pozwala skrócić czas montażu i wykonać go samodzielnie.
Przeprowadzając instalację elektryczną w budownictwie jednorodzinnym należy właściwie dobrać przekrój przewodów, pamiętając o przewidywanym obciążeniu, długości przewodu i temperaturze otoczenia. Do założenia instalacji w budownictwie mieszkaniowym wykorzystujemy głównie przewody trzyżyłowe o przekrojach 1,5 mm2 i 2,5 mm2. Typ okablowania musi być trwały i zgodny ze specyfikacją, jak również z oceną żywotności i przeznaczeniem budynku. Instalacja powinna wytrzymać zużycie będące naturalną konsekwencją warunków pogodowych, a przewody powinny przenosić maksymalne natężenie prądu bez ryzyka przeciążenia instalacji. Jej układ powinien być łatwy do odtworzenia, a umieszczenie jasno określone w razie potrzeby wprowadzenia zmian.

W zależności od miejsca instalacji okablowanie powinno być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, co zapewnia system rur prostych i karbowanych, jak i kanałów przeznaczonych do prowadzenia przewodów. Przewaga tras kablowych wykonanych z polichlorku winylu (PVC) nad wytworzonymi z polipropylenu (PP) polega dodatkowo na nierozprzestrzenianiu przez materiał płomienia, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Drugą ważną cechą przy wyborze rur jest ich odporność na nacisk i uderzenie. Do ułożenia przewodów, np. na ścianach, wystarczające są rury karbowane o wytrzymałości na nacisk 320N/5 cm, ale gdy chcemy ułożyć ten sam przewód w posadzce betonowej, należy wybrać rury karbowane o wytrzymałości 750N/5 cm.

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej jest jednym z najważniejszych czynników. Jeśli istnieje ryzyko porażenia prądem lub wystąpienia zagrożenia pożarowego, należy użyć ochrony mechanicznej przewodów, stosując rury lub kanały. Instalacja elektryczna zawsze powinna być wykonana z należytą starannością, z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów i norm. To zapewni jej estetyczny wygląd, zwłaszcza w wypadku poprowadzenia po wierzchu ścian: rurami, listwami lub bezpośrednio samych przewodów.

Pamiętajmy, aby skontrolować poprawność działania poszczególnych punktów zarówno przed jak i po tynkowaniu. Prawidłowo dobrane przewody, dobrze wybrane zabezpieczenia przeciążeniowe, ochrona mechaniczna i skuteczne uziemienie zapewniają niezbędne bezpieczeństwo przeciwporażeniowe mieszkańców i całego budynku.

ODPOWIEDNIE PRZEWODY 
Domowe obwody „oświetleniowe” prowadzi się najczęściej przewodami YDYpżo 3x1,5 mm2, a obwody „gniazdkowe” przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2. Stosujemy je głównie w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, a także w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Gniazda, w których będzie duży i długotrwały pobór mocy, przewidziane do zasilenia takich urządzeń domowych jak: pralka, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna czy klimatyzacja, powinny być wyprowadzone na oddzielnym zabezpieczeniu nadprądowym bezpośrednio z tablicy rozdzielczej. Podobnie jak gniazdo zasilające piec gazowy – jest to wymóg większości producentów. Do zasilenia płyt grzejnych i piekarnika elektrycznego producenci wielokrotnie zalecają przewody o przekroju 4 mm2. Często zdarza się, że sugerowanym przez producenta przekrojem przewodu jest 6 mm2. Do jednego obwodu zasilanego takim przewodem możemy podłączyć maksymalnie dziesięć gniazd elektrycznych. Wyjątkiem są tu obwody przeznaczone dla mocy powyżej 2 kW, które powinny być zasilane z osobnego zabezpieczenia.

Najczęściej używa się przewodów płaskich, które są mocowane do ścian i zakrywane tynkiem. Innym rozwiązaniem jest prowadzenie przewodów w rurach PVC układanych w głębszych bruzdach. Warto je stosować głównie tam gdzie może zajść konieczność wymiany okablowania, co niesie za sobą ryzyko zniszczenia wykończenia ścian, jak np. glazury, kamieni ozdobnych czy tynków strukturalnych.
Wykonanie zdjęć rozłożenia instalacji przed otynkowaniem przewodów eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia obwodu, gdybyśmy chcieli ingerować w późniejszym okresie w strukturę ściany. Dokładny, zdjęciowy plan instalacji pozwoli zachować bezpieczeństwo podczas remontów.

Następny
Jak dobrze zarządzać domową energią?

Jak dobrze zarządzać domową energią?